Natuur en Landschap van het Dorpsraadgebied Herpen

In het najaar van 2014 geeft Stichting Herpen in Woord en Beeld ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan een rijk geïllustreerd boekwerk uit onder de noemer "Natuur en Landschap van het Dorpsraadgebied Herpen".

Het boek geeft een goed overzicht van de verschillenden landschapselementen en de veelzijdige natuur die dit gebied rijk is. Al enkele jaren op rij hebben twee bekende natuurfotografen, Ton van Dreumel uit Wychen en Ronny Timmermans uit Herpen, onder begeleiding van biologen, natuur- en gebiedskenners als jan van Berkel, Tonnie van Berkel, Ryanne van der Heijden en Pierre de Kleijn, en een redactieteam, unieke opnames gemaakt gedurende de seizoenen. Ook dit jaar en tot het ter perse gaan van het boek medio 2014 zullen nog uniek foto's worden toegevoegd. Het natuurboek geeft daarmee een min of meer compleet beeld van landschaps-, flora- en faunakenmerken van het Dorpsraadgebied Herpen.

De diversiteit van deelgebieden als bos, heide, Keent, Hertogswetering enz. wordt op schitterende wijze fotografisch in beeld gebracht, ondersteund met wetenswaardigheden. Dit unieke boek, met een omvang van ca. 300 pagina's in full color en ingebonden in een harde kaft, wordt éénmalig uitgegeven.

De oplage is beperkt; bij voorinschrijving bent u verzekerd van een boek. Het boek kost € 39,95 Bij voorinschrijving betaald u slechts € 34,95 U bestelt dit boek via het bestelformulier op deze site, en daarbij het bedrag over te maken op reknr/IBAN: NL 48 RABO 0121691802 t.n.v. Stichting Herpen en Woord en Beeld o.v.v. uw postcode en huisnummer.